Miljøtilskudd i jordbruket

Fylkesmannen i Nordland har et eget miljøprogram med et utvalg av miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene og tilskuddssatsene blir bestemt ut fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i Nordland. I år er det 19 ulike ordninger.

Miljøprogrammet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 

  • redusere forurensning til vann og luft 
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner 
  • tilrettelegge for friluftsliv 
  • ivareta biologisk mangfold 

Kommunen mottar og behandler søknadene og skal gi veiledning til søkere.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 20. august for alle foretak og 1. november for beitelag. Alle som søker produksjonstilskudd kan også søke om miljøtilskudd.

Hvordan søke?

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn. Du vil da få opp fjorårets søknad, og muligheten til å overføre opplysninger fra fjorårets søknad til årets søknad. Nye tiltak må legges inn i kart på riktig eiendom. Du får løpende tilbakemelding på om du har fylt ut skjemaet riktigDu finner veiledning om utfylling av søknad hos Landbruksdirektoratet.

I veiledningsheftet finner du mer informasjon om tiltakene det kan søkes om. Fylkesmannen har også laget en enkel oversikt over tiltak.

Kommunen vil bistå med veiledning og hjelp til å fylle ut søknad og hente ut kart.