Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon. Kommunen mottar og behandler søknadene, og tilbyr også veiledning til søkere.

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Landbruksdirektoratet

Dersom du leverte søknad innen fristen 15. mai/oktober kan du etterregistrere følgende opplysninger fram til 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember

Det er ikke nødvendig å etterregistrere avløserutgifter dersom foretaket allerede ved ved utfylling av søknad del 2 (frist 15. oktober) hadde hatt og og registrert avløserutgifter som var minst like store som foretakets potensielle tilskuddsgrunnlag.

Søknadsfrist 15. mars 

Tilskuddsystemet ble lagt om i 2017. Søknadsfrist  er 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. Når du skal søke om tilskudd, avhenger av hva du søker tilskudd for. Dyretall registreres i mars, mens i oktober registreres dyretall, beiting, areal/vekster, bevaringsverdig husdyrrase og utgifter til avløsning ved ferie og fritid. Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene. 

Nytt er at søknadsfristen er absolutt. Du kan endre innsendt søknad inntil 14 dager etter utgått søknadsfrist, men ikke levere søknad etter søknadsfrist. Søknad må leveres elektronisk.

Hvordan søke?

Informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet