Tidligpensjonsordning for jordbruker

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet med jordbruk i minst 15 år kan få tidligpensjon. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år. Det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. En forutsetning er at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. 

Hvordan søke?

For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknaden sendes kommunen, som kontrollerer søknaden og sender den til Fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden.

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes hos Landbruksdirektoratet.

Bruker og ektefelle/samboer kan kreve å få et foreløpig tilsagn på om de er berettiget til tidligpensjon. Forhåndstilsagnet er gyldig i 6 måneder fra det er kommet frem til søker. Maksimal utbetaling er 100 000/år for enebrukerpensjon og 180 000 for tobrukerpensjon. Ordningen åpner for å ha annen inntekt, men ikke fra landbruksforetaket.