Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid i jordbruket

Avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsning.

For å kunne få tilskudd, må foretaket disponere dyr per 1. januar ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter året etter. Maksimalt tilskudd  beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av dyretallet 1. mai og 1.oktober.

Søknadsfrist: 15. oktober

Hvordan søke?

Søknaden må sendes elektronisk og registreres sammen med søknad om produksjonstilskudd. Faktiske utgifter registreres innen 15. oktober. Søknaden kan oppdateres med faktiske utgifter innen 10. januar .

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes hos Landbruksdirektoratet.

Kontaktinfo

Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40