Tilskudd til avløsning ved sykdom/fødsel m.v. i jordbruket

Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning 

Det er åpnet nytt elektronisk systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til 2018 benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her.  Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

Du kan få tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for. 

Slik gjør du:
- Gå til siden www.altinn.no på internett
- Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende
- Velg landbruksforetaket sitt som «Aktør»
- Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v»
- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.
- Last opp nødvendige vedlegg

Systemet regner ut automatisk
I tillegg til at behandlingen blir effektivisert, sikrer systemet riktig beregning av tilskuddet og likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Søkeren kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til deg på Altinn.

Hvis du ikke kan bruke internett
Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.


Har du spørsmål?
Ta kontakt med kommunen din eller Fylkesmannen dersom du lurer på noe.

Kontaktinfo

Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40