Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted, og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven.

 

Hva er pensum?

Heftet "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" gir en innføring i pensum til prøven, og har henvisninger til relevant lovverk. Heftet kan kjøpes hos vinn.no .  

 

Hva koster det?

Etablererprøven, pr prøve kr 440,-

Hvor tar du prøven?

På Rådhuset Lødingen. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

 

Gjennomføring av prøven

Møt frem 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 

Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.

Prøven avlegges på norsk. Det er tillatt å bruke lovsamling.

 

Tilrettelegging ved spesielle behov

Det er mulig å gi en prøvetaker som har behov for tilrettelegging, utvidet tid til gjennomføring av prøven. Tilrettelagt prøve kan tilbys ved f.eks. lesevansker/dysleksi. Behov for tilrettelegging må dokumenteres med legeerklæring og det må avtales på forhånd.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det skal betales gebyr for hver gang.

 

Påmelding og betaling

Du kan melde deg på pr. telefon eller mail  til Tom Roger Hanssen.

 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det lages mens du venter eller ettersendes.

Kontaktinfo

Unni Jacobsen
Sekretær
E-post
Telefon 76 98 66 21

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart