Skatt og Innfordring

Fra 1.11.20 er det ikke skatteoppkrever i Lødingen Kommune. Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunen til Skatteetaten.

Innbyggere må kontakte skatteetaten om skatt.

Skatteetaten overtar all veiledning og behandling av henvendelser fra skatteytere.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet:

Behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Kommunal inkasso beholdes av kommunen

Kommunen beholder sin særnamskompetanse og motregningsadgang for kommunale krav.

Mer info på: www.skatteetaten.no.

Skatteetaten hjelper med: