Skatt og Innfordring

Det offentlige sitt ansvar i forhold til skatt er to-delt. Kommunen har ansvar for innkreving av skatter, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige, mens Skatteetaten har ansvar for fastsettelse av skatten din.

Lødingen Kommune kjøper denne tjenesten hos Sortland kommune.

Adresse: Vesterålsgata 57 (Rådhus I), 8400 Sortland
Mail: skatt@sortland.kommune.no
Kontortid  Lødingen - fredag

Skatteoppkreveren hjelper med:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

 

Skatteetaten (skattekontoret) hjelper med:

Skatteklagenemd på skatt- og avgiftsområdet

Fra 1.7. 2016 ble Skatteklagenemda landsdekkende. Søknader om ettergivelse av skatt sendes til skatteoppkreveren.

Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren fører kontroll med at arbeidsgivere fører lønnsregnskap, gjennomfører forskuddstrekk og påleggstrekk, foretar trekkoppgjør (og oppgjør for arbeidsgiveravgift), samt gir opplysninger og oppgaver i samsvar med lover og forskrifter.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om innlevering av ulike oppgaver m.v. og innbetaling av skatt.

Innkreving av kommunale avgifter og krav

Henvendelser vedrørende innbetalinger rettes til økonomiavdelingen i kommunen. 

Kontaktinfo

Dagfinn Johansen
Kun fredag - Lødingen kommune
Mobil 952 64 018
Dagfinn Johansen
Mandag-torsdag - skattekontor ved Sortland kommune
E-post
Telefon 76 10 90 30