Bålbrenning

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Det er viktig å ikke skade trærne ved vedsanking. Bruk tørre kvister, døde kvister nederst på stammen på store grantrær er som regel tørre og lette å fyre med. Bjørkenever er fint til opptenning, men ta bare av det ytterste laget slik at du unngår å skade trærne.

Forskriften åpner opp for spesielle typer bålbrenning slik som:

  • Kaffebål og utepeis når det brennes rent trevirke

  • Grillinnretninger

  • Brenning av rent trevirke og avispapir i vedovn

  • St. Hansbål bygd opp av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter.

  • Det tillates ikke brenning av avfall på St. Hansbål.

  • Bråtebrenning og brenning av hageavfall utenfor regulert og tettbygd strøk

St. Hansbål

Det er viktig å merke seg at det ikke er tillatt å brenne avfall 23. juni. Når det i lokal forskrift er gitt tillatelse til St.Hansbål, er det betinget av at det er rent trevirke og at det gjøres som et fellesarrangement for ei bygd, lag, forening  el.l. Det skal følge aktivitet og kos rundt bålet, slik som man tradisjonelt feirer St.Hans.  

Bråtebrenning

Bråtebrenning kan være til sjenanse for folk med luftveisproblemer. Det må derfor utvises omtanke for naboer og tas hensyn til vindretning når man brenner bråte. Det må gjøres forebyggende tiltak i forhold til brann.

Bråtebrenning bør på forhånd varsles til Alarmsentral brann, på telefon 75 54 68 50, for å unngå unødvendig brannutrykning.
 

Forbudt å brenne avfall

Trevirke som er impregnert, malt, lakkert eller satt inn med andre stoff, kan gi både skadelige gasser og skadelig aske når det blir brent. Spesielt farlig er CCA-impregnert tre som inneholder arsen-, krom- og kobberforbindelser. Asken vil inneholde blant annet arsenikk, som er svært giftig. CCA-impregnert tre er forbudt å selge til forbrukere i dag, men det fins fremdeles i bruk i for eksempel gamle terrasser.

Du må derfor unngå å brenne alt impregnert trevirke. Det kan føre til utvikling av giftige gasser og kan også være forurensende på andre måter.

Annen informasjon fra Lovdata

Forskrift om miljørettet helsevern

Forurensningsforskriften

Forurensningslovens kap. 5 om avfall

Kontaktinfo

Alarmsentral brann
Telefon 75 54 68 50