Motorferdsel i utmark

Kommunen behandler dispensasjoner for kjøring i utmark i henhold til
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (mottorferdselloven)
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Dispensasjoner for bruk av snøscooter kan gis til (forskriften, § 5):

  • Transport til egen hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet veg
  • Framkjøring av ved
  • Kjøring av funksjonshemmede
  • Ervervsmessig kjøring

Søknadsskjema(papir) (PDF, 15 kB)

Søknadskjema (digital)

Det må vedlegges kart som viser kjøretraseen. For framkjøring av ved må det framlegges hogstavtale med grunneier.

Dersom søknaden ligger innenfor retningslinjer vedtatt på Formannskapet FS 81/10  innvilges tillatelse administrativt.

Barmarkskjøring

Søknader om kjøring på barmark avgjøres av formannskapet. Dette krever en del lengre saksbehandlingstid, slik at slike søknader må leveres i god tid.

Spørsmål og svar om motorferdsel


Kjøring som ikke trenger tillatelse fra kommunen

Oppkjøring og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og konkurranser, kan foretas uten særskilt tillatelse når det foretas av kommunen, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Tillatelse fra grunneier må innhentes. Kjøring i forbindelse med landbruksdrift og reindrift krever ikke samtykke fra kommunen.

Bruk av motorfartøy på innsjøer

Motorferdselloven setter også forbud mot bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer. Lødingen kommune har lokal forskrift som åpner for ferdsel med motorfartøy på snødekt utmark og på islagte vassdrag. Bruk av motorfartøy på andre vann i kommunen krever dispensasjon fra kommunen.

Gitte tillatelser

En oversikt over innvilga dispensasjoner ved nyttår (1.1.2018)

Husk å legge ved kart og eventuelt annen dokumentasjon.

På tur med snøscooter

Guide til sikkert kjøring fra Statens vegvesen (PDF, 25 MB)

Kontaktinfo

Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00  (stengt fra 11:30-12:00)

Åpningstider resepsjon 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30  (stengt fra 11:30-12:00)
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45