Påkjørsel av vilt

Hva kan du gjøre?

1. Ring politiet 02800 og meld fra om hendelsen. Politiet vil gi beskjed videre kommunens ettersøksjegere.

2. Om dyret ligger i vegbanen bør det settes ut varseltrekant.

3. Dersom dyret løper fra stedet, skal stedet, og om mulig fluktruten merkes med, refleksband, plastpose eller annet tilgjengelig materiale. Dette vil lette mulighetene for sporhund å finne skadet vilt.

Lødingen kommune har egen ettersøksgruppe som vil rykke ut etter vurdering fra politiet og kommunen.

Gode råd fra NAF hvordan du unngår å kjøre på vilt

Rovviltkontakt

Se Rovviltkontakt for Statens naturoppsyn i Nordland. Rovviltkontakten kan bidra til å dokumentere skader på husdyr som er forvoldt av rovvilt.

Viltnemd

Lødingen kommune har ikke viltnemd, dette er en oppgave som er tillagt administrasjonen.
For oppgaver relatert til viltnemd bruk kontaktinformasjon til avd. leder samfunn.
 

Kontaktinfo

POLITI - 02800 Nødnummer 112
Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40