Boazodoallu - reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge. Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning.

Reindriftsforvaltningen

Nå kan du følge reindriften på nett! (NINA - Norsk Institutt for Naturforskning)

reinbase.no kan du følge utviklingen i reindriften over tid, og se hvordan rovviltforekomster, reintall, slakteuttak, vegetasjonsforhold, vektutvikling, kalvetilgang og omsøkt tap varierer over tid og i relasjon til hverandre.

På Fylkesmannens nettsider finnes oversiktskart som viser reinbeitedistriktene.

Reindriftskart

Kåringen reinslakteri

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00  (stengt fra 11:30-12:00)

Åpningstider resepsjon 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30  (stengt fra 11:30-12:00)
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45