Vesterålen Barnevern

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Lødingen kommune har felles barneverntjeneste med kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes. Vesterålen barnevern har hovedkontor på Sortland. Informasjon om barneverntjenesten finner du på barnevernets hjemmesider www.vestbv.no.

Kontaktinfo

Vesterålen barnevern
E-post
Telefon 979 93 800

Kart