Vesterålen Barnevern

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Lødingen kommune har felles barneverntjeneste med kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes. Vesterålen barnevern har hovedkontor på Sortland. Informasjon om barneverntjenesten finner du på barnevernets hjemmesider www.vestbv.no.

Bufdir informasjonsside om barnevernet

Melde fra til barnevernet

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Slik melder du fra:

- Gå til digitalt skjema for bekymringsmeldinger (for privatpersoner)/ gjelder også meldeskjema i papir

- Gå til digitalt skjema for bekymringsmeldinger (for offentligeansatte og fagpersoner med meldeplikt)/ gjelder også meldeskjema i papir

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

 

Kontaktinfo

Vesterålen barnevern
E-post
Telefon 97 99 38 00

Kart