Familievernkontor

Familier som trenger å prate om vanskelige forhold kan få hjelp fra familievernkontorene. Kontorene har psykologer og sosionomer som gir råd, blant annet om samlivskonflikter, samværsavtaler og familieterapi. De arrangerer også ulike typer samlivskurs.

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor og alle ansatte har taushetsplikt. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet. Familievernkontoret tilbyr også kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrudd for ektepar eller samboere med barn under 16 år
  • når foreldre som ikke bor sammen ønsker rettssak om foreldreansvar, barnets/barnas bosted eller samvær

Det finnes familievernkontor i alle fylker. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes alle av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Harstad og Narvik familievernkontor - Bufetat, region nord dekker tjenester for Lødingen kommunen. Du trenger ikke henvisning for å komme til familievernkontoret. Tilbudet er gratis.

Kontaktinfo

Harstad og Narvik familievernkontor Bufetat, region nord
E-post
Telefon 46 61 56 40
Mobil 46 61 56 50
Telefontider:
09.00 - 14.00, mandag til torsdag.

Adresse

Besøksadresse i Harstad: Sjøgata 3, 9405 Harstad.

Besøksadresse i Narvik: Fagernesveien 3, 8514 Narvik.

Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad.