Kulturskolen

Velkommen til Kulturskolen i Lødingen

Tilbudet er kommunalt. Det gis undervisning for musikkorps og piano.

I perioder kan vi ha andre tilbud også. Alle tilbud er avhengig av om vi har instruktører/lærere tilgjengelig og at det er nok påmeldte.

Semesteravgift er pr 01.01.19 kr. 1065,-.(halvårlig sats)

Følgende steder har undervisning:

Lødingen og Vestbygd.

Kontakt: Lødingen kommune for interesse av noen av tilbudene. 

Tlf.: 76 98 66 00

Kontaktinfo

Lødingen Kommune
Postmottak
E-post
Telefon 76 98 66 00