SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn

Hovedopptak barnehageplass samt SFO 2021 - 2022

  • Læringsverkstedet barnehage avd. Lødingen
  • Vestbygd barnehage og SFO
  • Lødingen skole SFO

Hovedopptaket gjelder for kommende barnehageår 1.08.2021 – 31.07.2022
Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.
Søknadsskjema finnes på Lødingen kommune sin hjemmeside, samt Rådhusets resepsjon, Læringsverkstedet barnehage, Lødingen skole og Vestbygd oppvekstsenter.
Læringsverkstedet AS dekker i dag behovet for barnehageplass på Lødingen tettsted,

Søknad barnehageplass Lødingen tettsted sendes:
Læringsverkstedet AS Bufjellveien 3, 8410 Lødingen
Søknad barnehageplass Vestbygd, samt søknad SFO Lødingen og Vestbygd sendes: Lødingen Kommune, Oppvekst, Boks 83, 8411 Lødingen.
 

Søknadsfrist SFO-plass: 15. mars

Retningslinjer/vedtekter SFO (vedtak KS 14.04.2016 sak 31/16)
 
 

Redusert foreldrebetaling SFO. Søknadsskjema finner du her: https://www.lodingen.kommune.no/sd/skjema/LKO035/

 

Kontaktinfo

SFO
Telefon 913 69 899
Vibeke Tveit
Leder SFO
E-post
Telefon 913 69 899
Mobil 402 80 082

Åpningstider

 07.30-08.30 og
fra skoledagens slutt til 16.10