SFO - skolefritidsordning

Tilbudet gis både ved Vestbygd oppvekstsenter og Lødingen skole.

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for:

  • 1 - 4. trinn for alle barn
  • 5 - 7. trinn for barn med særskilte behov 

Hovedopptaket gjelder for kommende skoleår:  1. august – 31. juli.
Foreldrene kan søke på 2 ulike oppholdstider i SFO: 

  • Full plass 07.30 - 16.10 for alle trinn (gratis 12 timer for 1-3 trinn)
  • Deltidsplass 12 timer pr uke for 1-3 trinn (gratis)
     

Priser SFO

SØK SFO-plass ved å trykke HER (digital søknad).

Søknadsfrist SFO-plass:  15. mars
Det kan også søkes plass fortløpende gjennom året, og barn vil kunne tildeles plass dersom bemanningen tilsier det.

Søknadsskjema som kan skrives ut og sendes: 
   - SFO i Vestbygd
   - SFO i Lødingen (PDF, 111 kB)
Papirsøknad for SFO Lødingen og Vestbygd sendes via: 
- Post:  Lødingen Kommune, Oppvekst, Boks 83, 8411 Lødingen.
- E-post: postmottak@lodingen.kommune.no 
- Send oss post digitalt: http://svarut.ks.no/edialog/mottaker/945468661

 

Redusert foreldrebetaling SFO

Kommunen kan innvilge moderasjon for SFO, hvis husstanden til barnet har lav inntekt (Forskrift til opplæringslova - Kapittel 1B. Skolefritidsordninga)

Digitalt søknadsskjema finner du her: https://www.lodingen.kommune.no/sd/skjema/LKO035/

Søknadsskjema som kan skrives ut og sendes:  Søknadskjema redusert foreldrebetaling SFO (PDF, 109 kB)

 

Mer informasjon

Retningslinjer/vedtekter SFO (PDF, 475 kB)

Se også informasjon om SFO lagt ut på Lødingen skoles hjemmeside

Generell info gitt på Vestbygd oppvekstseters hjemmeside.

 

Kontaktinfo

SFO
Telefon 91 36 98 99
Bjørn Vestnes
Leder SFO
E-post

Åpningstider

 07.30-08.30 og
fra skoledagens slutt til 16.10