SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til:

  • 1. til 4. trinn for alle barn
  • 1. til 7. trinn for barn med spesielle behov 


Tilbudet gis både ved Vestbygd oppvekstsenter og Lødingen skole.

Hovedopptaket gjelder for kommende skoleår:  1. august – 31. juli.
Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i SFO. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.

Retningslinjer/vedtekter SFO (PDF, 475 kB)

Se også informasjon om SFO lagt ut på Lødingen skoles hjemmeside

Priser SFO

Søk SFO-plass ved å trykke her (digital søknad).

Søknadsfrist SFO-plass:  10. april
Det kan også søkes plass fortløpende gjennom året, og barn vil kunne tildeles plass dersom bemanningen tilsier det.

Søknadsskjema som kan skrives ut og sendes: 
 - SFO i Vestbygd
- SFO i Lødingen (PDF, 111 kB)
Papirsøknad for SFO Lødingen og Vestbygd sendes: 
Post:  Lødingen Kommune, Oppvekst, Boks 83, 8411 Lødingen.
E-post: postmottak@lodingen.kommune.no 
Send oss post digitalt: http://svarut.ks.no/edialog/mottaker/945468661

 

Redusert foreldrebetaling SFO

Kommunen kan innvilge moderasjon for SFO, hvis husstanden til barnet har lav inntekt (Forskrift til opplæringslova - Kapittel 1B. Skolefritidsordninga)

Digitalt søknadsskjema finner du her: https://www.lodingen.kommune.no/sd/skjema/LKO035/

Søknadsskjema som kan skrives ut og sendes:  Søknadskjema redusert foreldrebetaling SFO (PDF, 109 kB)

Kontaktinfo

SFO
Telefon 91 36 98 99
Bjørn Vestnes
Leder SFO
E-post

Åpningstider

 07.30-08.30 og
fra skoledagens slutt til 16.10