Grunnskoleopplæring for voksne

Lødingen VO har tilbud om opplæring for både norskspråklige og minoritetsspråklige elever som trenger det. 

Det gis opplæring i 5 grunnskolefag som fører frem til et vitnemål eller kompetansebevis. Fagene er norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Du kan velge, full eller heltid, enkeltfag eller flere fag. Undervisningen er tilpasset voksne og individuelt tilpasset den enkelte.

Det er ikke søknadsfrist men løpende inntak gjennom hele året. Tilbudet er gratis og gis på dagtid.

Du kan også melde deg opp til privatisteksamen i alle 5 fagene som du trenger for å få vitnemål. 

Rettigheten til spesialundervisning §4- A2 er også gjeldende.