Prøver

Prøver vår 2019

 

Dato

 

25. januar

Samfunnskunnskapsprøve/ statsborgerprøve

01. mars

Samfunnskunnskapsprøve/ statsborgerprøve

12. mars

Norsk: skriftlig prøve A1/A2, A2/B1, B1/B2

14. mars

Norsk: muntlig prøve A1/A2, A2/B1

25. april

Samfunnskunnskapsprøve/ statsborgerprøve

21. mai

Norsk: muntlig prøve A1/A2, A2/B1

23. mai

Norsk: skriftlig prøve A1/A2, A2/B1, B1/B2

14. juni

Samfunnskunnskapsprøve/ statsborgerprøve

 

Den skriftlige prøven har lytte, lese og skrive. Det kan avlegges delprøve 1, 2 eller hele prøven.

Pris pr. prøve er 600,- kr. (gratis hvis rett til det er gjeldende)

Statsborgerprøven

Fra og med 1. januar 2017 må den som søker norsk statsborgerskap

  • dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk muntlig
  • ha gjennomført norsk- og samfunnskunnskapsopplæring
  • bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk /bestått statsborgerprøven.

Kravene gjelder for alle søkere mellom 18 og 67 år. Prøven er på norsk og består av 32 oppgaver med tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig. For å bestå prøven må kandidaten ha minimum 24 riktige svar. Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter.

Prøven koster kr 600, og alle kandidater må betale for denne prøven.