Prøver

Avsluttende prøver

1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap for nye innvandrere. Endringen omfatter personer som kom inn under reglene for opplæring etter denne datoen.

Vedtak om gjennomføring av obligatoriske avsluttende prøver er fastsatt i forskrift og utdypet i rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

 

Prøver vår 2021

Dato

Fag

​Pris

16 mars. 2021

Norsk skriftlig A1-A2, A2-B1 og B1-B2

600,- kr

(delprøve 400,- kr)​

 

 

 

 

 

Påmelding Norskprøve vår: mandag 18. januar til og med fredag 22 januar

Norskprøve resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra fredag 9. april.

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vår):
Til og med mandag 7. mai.

 

Prøver sommer 2021

Dato

Fag

Pris

 

18. mai 2021

 

Norsk skriftlig

A1-A2, A2-B1, B1-B2

600,- kr.

(delprøve 400,-)

25. mai 2021

Norsk muntlig

A1-A2, A2-B1, B1-B2

 

 

400,- kr.

 

 

 

Påmelding norskprøve sommer: onsdag 14 april til og med tirsdag 20 april.

Norskprøve resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post
Fra tirsdag 22. juni.
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve sommer):
Til og med mandag 20. juli 2021

 

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg på muntlig prøve og prøve i skriftlig framstilling. Du trenger ikke det for leseprøven eller lytteprøven.

Særskilt tilrettelegging av prøven

 

Prøven kan tilpasses eller tilrettelegges på ulike måter.

Er du ikke god nok til å lese, kan du søke om å få ta en tilrettelagt prøve for synshemmede eller tegnspråkbrukere.

Ser eller hører du dårlig, må du søke til prøvestedet om å få ta en tilrettelagt prøve for blinde, synshemmede eller tegnspråkbrukere.

Har du dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk kan du også ha rett til tilrettelegging av prøven.

Du må kontakte prøvestedet raskest mulig, men senest tre dager etter at du meldte deg på prøven.

Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Dette legger du ved søknaden om tilrettelegging.

Den skriftlige prøven har lytte, lese og skrive. Det kan avlegges delprøve 1, 2 eller hele prøven.

Pris pr. prøve er 600,- kr. (gratis hvis rett til det er gjeldende)

Statsborgerprøven

Fra og med 1. januar 2017 må den som søker norsk statsborgerskap

  • dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk muntlig
  • ha gjennomført norsk- og samfunnskunnskapsopplæring
  • bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk /bestått statsborgerprøven.

Kravene gjelder for alle søkere mellom 18 og 67 år. Prøven er på norsk og består av 32 oppgaver med tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig. For å bestå prøven må kandidaten ha minimum 24 riktige svar. Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter.

Prøven koster kr 600, og alle kandidater må betale for denne prøven.

Samfunnskunnskap 50 timer 

Tilbudet gis to timer pr uke på onsdager (mellom kl. 09.00 og 11.15) og avsluttes med eksamen.
Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.