Rett og plikt til opplæring

Informasjon om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i:  

 • norsk (550 timer)  og  samfunnskunnskap (50 timer)  

Opplæringen er gratis i tre år                                                                     

 • fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse
NB! Hvis du ikke har startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.

Du kan fortsette med opplæring inntil 3000 timer som må gjennomføres innen fem år etter ankomst, hvis du har behov for det. Lødingen kommune kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 • Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget en søknad om  permanent oppholdstillatelse, og/eller  statsborgerskap

Dersom du har rett og plikt eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan du i noen tilfeller fritas fra denne plikten.

 Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring

 • Regler for personer som fikk sin første oppholdstillatelse før 1. januar 2016 (En søknad)

  Du kan søke om fritak hvis du:

 •  kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.

 •  har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak.
 • Regler for personer som fikk sin første oppholdstillatelse etter 1. januar 2016 (To søknader)

  Du kan søke om fritak hvis du:

 • kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.
 • kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet
 • har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak.

SØKNADSSKJEMA OG DOKUMENTASJON

Har du spørsmål om å søke fritak, ta kontakt med Lødingen VO.
Personer som er bosatt i andre kommuner, må søke i sin egen bostedskommune.

Nedenfor finner du søknadsskjemaene for fritak for plikt til norsk og for fritak for plikt til samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelig kunnskap.

Det kan ta opptil 2 uker å behandle søknaden, med forbehold om ferieavvikling.

Hvis du får fritak fra plikten til opplæring, får du et brev med vedtak om fritak fra voksenopplæringen. Dette vedtaket må du legge ved søknaden om permanent oppholdstillatelse. Når du har fått fritak trenger du ikke legge ved dokumentasjon på kunnskapene eller legeattesten som er grunnlaget for fritaket når du søker om permanent oppholdstillatelse.

Du kan ikke søke fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap hvis du kom til Norge før 2005. Det er UDI som behandler søknader om fritak før 2005

Vennligst kontakt UDI.