Rett og plikt til opplæring

Informasjon om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i:  

  • norsk (550 timer)  og  samfunnskunnskap (50 timer)  

Opplæringen er gratis i tre år                                                                     

  • fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse
NB! Hvis du ikke har startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.

Du kan fortsette med opplæring inntil 3000 timer som må gjennomføres innen fem år etter ankomst, hvis du har behov for det. Lødingen kommune kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

  • Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget en søknad om  permanent oppholdstillatelse, og/eller  statsborgerskap

Dersom du har rett og plikt eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan du i noen tilfeller fritas fra denne plikten.

 Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring

  • hvis du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. eller særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det .

Du må selv kontakte Lødingen voksenopplæring for å søke om opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak. Har du spørsmål eller trenger informasjon om frister og rettigheter kontakt voksenopplæringen.