Digital post fra Lødingen kommune

I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender Lødingen Kommune nå post til din digitale postkasse. 

Les mer om hvordan du oppretter digitale postkasse fra Digipost eller
e-Boks på www.norge.no.

Et sted for digital post fra det offentlige

Statlige etater blir pålagt å sende post digitalt fra 2016. Skaffer du deg digital postkasse hos Digipost

eller e-Boks vi du se at stadig flere offentlige virksomheter vil sende post der. Da trenger du kun å forholde deg til én felles digital postkasse fra det offentlige. Lurt, ikke sant? Dessuten får du posten din raskere fordi du slipper å vente på postgangen, posten blir lagret på et og samme sted og vi sparer miljøet.

Ditt trygge arkiv

Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du kunne motta brev fra det offentlige digitalt må du ha en digital postkasse. Det er trygt og enkelt å motta post digitalt fra det offentlige når du har digital postkasse fra Digipost eller e-Boks. Du bruker ID-porten til innlogging for å lese din digitale post fra det offentlige, og brev i postkassen kan lagres der så lenge du ønsker.

Velg digital postkasse på norge.no

 Du kan velge mellom to postkasser – Digipost eller e-Boks. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og forsikringsselskap skal du enkelt kunne velge den postkassen som passer best for

deg. Når du mottar digital post fra Lødingen Kommune vil du få et varsel på SMS eller e-post. Da vet du alltid når du har mottatt noe. Les mer om hvordan du oppretter din digitale postkasse hos e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Hva skjer om du ikke skaffer deg digital postkasse?

Uten en digital postkasse vil du måtte logge inn på ulike etaters nettsider og løsninger for å lese viktige brev digitalt, eller du vil motta brev på papir. Fra Lødingen kommune vil du få brev på papir om du ikke har digital postkasser fra e-Boks eller Digipost.

Du kan også reservere deg mot kommunikasjon på nett. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på  www.norge.no/reservasjon