Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen

Arbeidet med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen har startet opp.

 

Informasjon om prosjektet finnes under Kystsoneplan hos Vesterålen Regionråd.

 

Link til prosjektet hos Vesterålen Regionråd:      http://vestreg.no/kystsoneplan