Høring av Statnetts fornyelse av Ofotfjordem kabelforbindelse

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 23. juni 2023.

Høring av Statnetts fornyelse av Ofotfjorden kabelforbindelse (PDF, 203 kB)


Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:
- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202216468 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO