Personvernombud

Personvernombud i Lødingen Kommune er Svein-Kyrre Hamnes. 

 

 

 

 

 

Hva gjør Personvernombudet?

Personvernombudet skal bidra til at kommunen ivaretar personverninteressene til innbyggere, ansatte og andre ved å informere og gi råd om behandling av personopplysninger. Ombudet vil ha en tradisjonell ombudsrolle, men også en forebyggende rådgiverrolle overfor kommunens virksomheter.

God rolleforståelse vil være viktig, både i funksjonen som rådgiver og som utøver av kontroll og tilsyn innen fagområdet. Stillingen er svært selvstendig, og gir store utviklingsmuligheter og frihet i utøvelsen av rollen.

Personvernombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Ombudet rapporterer faglig direkte til Kommunedirektøren


Arbeidsoppgaver

 • Informere, gi råd og anbefalinger for å sikre regelverketterlevelse.
 • Samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter og bidra til å få oversikt over behandlingene i kommunen.
 • Analysere og sjekke at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverket
 • Gi råd om, -og delta i internkontroll av behandling av personopplysninger i samarbeid med utøver av behandleransvaret, herunder oppfølging av interne rutiner og retningslinjer for behandling av personopplysninger.
 • Gjennomføre opplæring og kursing av ansatte.
 • Gjennomføre holdningsskapende arbeid i kommunen
 • Gi råd om vurderinger av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av disse.
 • Gi råd i avvikssaker
 • Være kontaktpunkt for, - og samarbeide med Datatilsynet.

   

   

Personvernombud Lødingen Kommune:
Svein-Kyrre Hamnes/ Rådgiver

Lødingen kommune
Mobil: 456 81810
svein-kyrre.hamnes@lodingen.kommune.no

Kontaktinfo

Svein-Kyrre Hamnes
Rådgiver/personvernombud
E-post
Mobil 45 68 18 10