Offentlig postliste

Postlisten gir oversikt over kommunens inn- og utgående post sendt via sak-/arkivsystemet. Postliste skal være tilgjengelig på internett med minimum tre dagers forsinkelse.

Lødingen kommunen publiserer i fulltekst dokumenter knyttet til noen av utvalgsmøter. F.o.m. 01.09.2018 kommunen også publiserer i fulltekst offentlig dokumenter knyttet til saker i fagfelter:

  • bygg og oppmåling;
  • byggeplaner;
  • branntilsynet

Administrasjonen i Lødingen kommune i sikkerhetsmessig grunn valgte å ikke publisere saker som:

  • Klientmapper;
  • Elevmapper;
  • Personalmapper.

Men du, som part i saken, kan søke om innsyn i behandling av dine personopplysninger. Den som ber om innsyn, må utforme en begjæring (henstilling) til saksansvarlig om hvilke dokumenter man ønsker innsyn i, og om man ønsker kopier av enkeltdokumenter. Søknad skjema. (PDF, 137 kB)

NB! Vi minner om at e-post sendt til kommunen i utgangspunktet vil legges ut på den offentlige postlisten.