Kommunedirektør Lødingen kommune

 

Kommunedirektøren er øverste leder av den kommunale organisasjon.

I henhold til kommuneloven skal kommunedirektøren påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Konstituerende kommunedirektør i Lødingen er Ole Kristian Severinsen
ole.severinsen@lodingen.kommune.no
- tlf.  95742312

Adresse

 • Besøksadresse
  Rådhusvegen 27
  8410 Lødingen
  Se kart
   
 • Postadresse
  Postboks 83
  8411 Lødingen
   
 • Organisasjonsnummer
  945 468 661
 • Kontonummer
  4612 35 55643 (nytt)

 

Tilgjengelighetserklæring

Åpningstider

 • E-post
  postmottak@lodingen.kommune.no
 • Telefon sentralbord
  769 86 600 mellom 10:00 - 14:00
  (stengt fra 11:30-12:00)
   
 • Åpningstider resepsjon
  Man-fre kl. 08:00 - 15:30
  (stengt fra 11:30-12:00)
 • Sommertid 15 mai-15 sept. kl. 0800-14.45.
 • Nettstedskart 

Kart