Kommunedirektør Lødingen kommune

Klikk for stort bilde 

Kommunedirektøren er øverste leder av den kommunale organisasjon.

I henhold til kommuneloven skal kommunedirektøren påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektør i Lødingen er Per Gunnar Johnsen - tlf.  900 13 649
mail:

per.gunnar.johnsen@lodingen.kommune.no

Kontaktinfo

Per Gunnar Johnsen
Kommunedirektør
E-post
Mobil 900 13 649

Adresse

 • Besøksadresse
  Rådhusvegen 27
  8410 Lødingen
  Se kart
   
 • Postadresse
  Postboks 83
  8411 Lødingen
   
 • Organisasjonsnummer
  945 468 661
 • Kontonummer
  4618 07 00048

Åpningstider

 • E-post
  postmottak@lodingen.kommune.no
 • Telefon sentralbord
  769 86 600 mellom 10:00 - 14:00
   
 • Åpningstider servicetorget
  Man-fre kl. 08:00 - 15:30
 • Sommertid 15 mai-15 sept. kl. 0800-14.45.
 • Nettstedskart 

Kart