Bosetting

Integreringskontoret har ansvar for å bosette i henhold til kommunestyrevedtak og etter avtale med IMDi. Bosettingsarbeidet starter før ankomst i kommunen med å innhente nødvendig informasjon fra IMDi og mottak, samt å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie. Integreringskontoret hjelper til med innkjøp av det mest nødvendige av utstyr og møbler, tilrettelegging ut fra den enkeltes behov, veiledning i og koordinering av tjenester og oppfølging, samt boveiledning. Bosetting av flyktninger er et tverrsektorielt samarbeid, og involverer flere av kommunens enheter.

Kontaktinfo

Øyvind Pedersen
Miljøarbeider
E-post
Mobil 90 86 32 94
Evy Karlsen
Miljøarbeider familier
E-post
Telefon 90 74 43 92