Integreringskontoret

Integreringskontoret er en sektorovergripende tjeneste som skal koordinere arbeidet med å bosette, samt å koordinere integreringen av bosatte flyktninger. Det innebærer å forvalte introduksjonsprogrammet og koordinere aktuelle tjenester rundt den enkelte flyktning (helsetjenester, sosiale tjenester, opprette kontakt med barnehage og skole, voksenopplæring, og andre offentlige tjenester). Integreringskontoret sin hovedoppgave er selve bosettingen og å forvalte introduksjonsprogrammet. Kommunen tar imot flyktninger etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet –IMDi og etter gjeldende kommunestyrevedtak.

Kontaktinfo

Øyvind Pedersen
Miljøarbeider
E-post
Mobil 90 86 32 94
Evy Karlsen
Miljøarbeider familier
E-post
Telefon 90 74 43 92