Introduksjonsprogrammet

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Hvem har ansvar for introduksjonsprogrammet?

I Lødingen kommune er det Integreringskontoret som har ansvaret for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, og programmet drives i nært samarbeid med Voksenopplæringen i kommunen.
 

Introduksjonsprogrammet skal gi flyktningene:

  • Ferdigheter i norsk
  • Innsikt i norsk samfunnsliv
  • Forberede for yrkeslivet og et selvstendig liv i Norge

 

Hvem skal inn i programmet?

Alle nyankomne flyktninger som blir bosatt i Lødingen kommune gjennom avtale mellom kommunen og IMDi, og som er mellom 18 og 55 år, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Introduksjonsprogrammet gjelder ikke for nordiske borgere eller borgere som omfattes av EØS-avtalen.

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil 2 år, med tillegg av godkjente permisjoner. Ved særlig behov kan programmet utvidet til 3 år. Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilrettelagt og varighet vil variere alt etter hvilken kompetanse den enkelte flyktning har. Ved særlig behov kan programmet utvidet til 3 år.

Programmet skal være full tid og helårlig, dvs. 37,5 timer pr uke og med 5 ukers ferie pr. år. Det skal i praksis tilsvare en norsk arbeidshverdag, og følger således ikke skoleruten.

Kontaktinfo

Evy Karlsen
Miljøarbeider familier
E-post
Telefon 90 74 43 92
Øyvind Pedersen
Miljøarbeider
E-post
Mobil 90 86 32 94