NAV Lødingen

Ekstra info til bedrifter/arbeidssøkere når det gjelder korona.

Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:

 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

 

Er du fri for arbeid p.g.a. permittering er det viktig at du registrerer deg som arbeidssøker og søker dagpenger første ledige dag.  Følgende ansatte kan kontaktes direkte for ytterligere informasjon: Ingebjørg Hauge mob. 40105798 eller Tine T. Bjugg mob. 93039874. (mellom kl. 0800 og kl. 1500). Du kan også sende mail til nav.lodingen@nav.no

 

 

NAV er navnet på hele landets arbeids- og velferdsforvaltning.

NAV kontorets viktigste oppgave er å bistå innbyggerne i kommunen med å komme i, og stå i arbeid.

Telefonliste m/ hovedarbeidsområder NAV Lødingen

Kontaktsenteret                                                                          55 55 33 33

Kontaktsenter arbeidsgivere                                                     55 55 33 36

 

Tine Tennvassås Bjugg, leder Tlf: 93 03 98 74

Sissel Enebakk, veileder Tlf: 41 26 63 74

Linda Maria Kantun, veileder Tlf: 41 26 35 78

Ingebjørg Hauge, veileder (arbeidsgivere, arbeidssøkere, ungdomskoordinator) Tlf: 40 10 57 98

Åse Andreassen, veileder (personer med arbeidsavklaringspenger) Tlf: 41 26 57 36

Marius Hanssen, Jobbspesialist  Tlf: 90 60 75 38

Terese Høgås Hay, Veileder Tlf: 94 98 08 97

 

E-post: nav.lodingen@nav.no

Kontaktinfo

NAV Lødingen
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 55 55 33 36

Telefonnr: 55 55 33 33 (for brukere/arbeidssøkere)

Telefonnr: 55 55 33 36 (for arbeidsgivere)
 

Adresse

NAV Lødingen

Besøksadresse: 
Sjøveien 14
8410 Lødingen

Postboks: 
Pb 33
8411 Lødingen

Åpningstider

Betjent publikumsmottak

 

Åpningstid fra og med 01.01.18:

Mandag, Tirsdag og Torsdager: Åpent fra 12.00-14.00.

Onsdag og fredag: STENGT


Åpent for timeavtaler alle dager

Du kan også få kontakt med NAV gjennom www.nav.no (mitt nav) eller ved å ringe 55 55 33 33