NAV Lødingen

NAV er navnet på hele landets arbeids- og velferdsforvaltning.

NAV kontorets viktigste oppgave er å bistå innbyggerne i kommunen med å komme i, og stå i arbeid.

Telefonliste m/ hovedarbeidsområder NAV Lødingen

Kontaktsenteret                                                                          55 55 33 33

Kontaktsenter arbeidsgivere                                                     55 55 33 36

 

Ingebjørg Hauge, veileder (arbeidsgivere, arbeidssøkere, ungdomskoordinator) Tlf: 40 10 57 98

Ann-Ingrid E. Kanstad, miljøterapeut  Tlf: 41 27 67 31

Sissel Enebakk, veileder (sykemeldte) Tlf: 41 26 63 74

Linda Maria Kantun, veileder (bosatte flyktninger) Tlf: 41 26 35 78

Lillian Bruun, veileder (sosialtjenesteloven mm) Tlf: 41 27 13 63

Åse Andreassen, veileder (arbeidsavklaringspenger) Tlf: 41 26 57 36

Marianne Hov Kjellbergvik, veileder (arbeidsavklaringspenger, sosialtjenesteloven,  stedfortreder leder) Tlf: 41 27 65 65

Tine Tennvassås Bjugg, leder Tlf: 93 03 98 74

 

E-post: nav.lodingen@nav.no

Kontaktinfo

NAV Lødingen
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 55 55 33 36

Telefonnr: 55 55 33 33 (for brukere/arbeidssøkere)

Telefonnr: 55 55 33 36 (for arbeidsgivere)
 

Adresse

NAV Lødingen

Besøksadresse: 
Sjøveien 14
8410 Lødingen

Postboks: 
Pb 33
8411 Lødingen

Åpningstider

Betjent publikumsmottak

 

Åpningstid fra og med 01.01.18:

Mandag, Tirsdag og Torsdager: Åpent fra 12.00-14.00.

Onsdag og fredag: STENGT


Åpent for timeavtaler alle dager

Du kan også få kontakt med NAV gjennom www.nav.no (mitt nav) eller ved å ringe 55 55 33 33