NAV Lødingen

NAV er navnet på hele landets arbeids- og velferdsforvaltning.

NAV kontorets viktigste oppgave er å bistå innbyggerne i kommunen med å komme i og stå i arbeid.

Telefonliste m / hovedarbeidsområder Nav Lødingen

Kontaktsenteret                                                                          55 55 33 33

Kontaktsenter arbeidsgivere                                                     55 55 33 36

 

Ingebjørg Hauge, veileder (arbeidsgivere, arbeidssøkere,                                     ungdomskoordinator)                                               40 10 57 98

 

Ann-Ingrid E. Kanstad, miljøterapeut                                     41 27 67 31

Sissel Enebakk, veileder (sykemeldte)                                  41 26 63 74

 

Linda Maria Kantun, veileder(bosatte flykninger)                41  26  35  78

 

Lillian Bruun, veileder (personer med hjelp etter sosial

tjenesteloven mm)                                                             47 27 13 63                

 

Åse Andreassen, veileder (personer med arbeids-

avklaringspenger)                                                              41 26 57 36

 

Marianne Hov Kjelbergvik, veileder
(personer med  arbeidsavklaringspenger og hjelp etter sosialtjeneste-                  loven/stedfortreder leder)                                         41 27 65 65

                      

Tine Tennvassås Bjugg, leder                                            93 03 98 74

 

Video: lodingen.1851@video.nav.no

Kontaktinfo

NAV Lødingen
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 55 55 33 36

Telefonnr: 55 55 33 33 (for brukere/arbeidssøkere)

Telefonnr: 55 55 33 36 (for arbeidsgivere)
 

Adresse

NAV Lødingen

Besøksadresse: 
Sjøveien 14
8410 Lødingen

Postboks: 
Pb 33
8411 Lødingen

Åpningstider

Betjent publikumsmottak

 

Åpningstid fra og med 01.01.18:

Mandag, Tirsdag og Torsdager: Åpent fra 12.00-14.00.

Onsdag og fredag: STENGT


Åpent for timeavtaler alle dager

Du kan også få kontakt med NAV gjennom www.nav.no (mitt nav) eller ved å ringe 55 55 33 33