Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Les mer på nettsiden NAV - økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Økonomirådgivning er en lovpålagt kommunal oppgave som i Lødingen kommune, tilbys av NAV. Vi kan bistå med råd og veiledning i forhold til privatøkonomi, spesielt i forhold til gjeldsproblematikk. 

Vi kan gi råd og i noen tilfeller praktisk  bistand i saker som behandles hos namsmannen, for eksempel forliksklager eller utleggsforretninger.

Vi kan også bistå brukere med å søke offentlig gjeldsordning.
 
Vi kan og gi råd og veiledning i forbindelse med å sette opp husholdningsbudsjett.
 
Du kan få kontakt med oss ved å ringe NAV Kontaktsenter, tlf. 55553333 eller ved å møte opp på NAV-kontoret.
 
Lovhjemler:
 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17
 Gjeldsordningsloven § 1-5

For øvrig kan vi vise til følgende nettside som gir tips til hva du kan gjøre for å  lage et budsjett, holde et budsjett, chatte med økonomisk rådgiver m.m.;  https://ipluss.org/

 

Adresse

NAV Lødingen

Besøksadresse: 
Sjøveien 14
8410 Lødingen

Postboks: 
Pb 33
8411 Lødingen

Åpningstider

Betjent publikumsmottak

 

Åpningstid fra og med 01.06.22:

Mandag: Publikumsmottak åpent fra 12.00-14.00.

Åpent for timeavtaler alle dager

 

Du kan også få kontakt med NAV gjennom www.nav.no (mitt nav) eller ved å ringe 55 55 33 33