Arbeid (veg, VVA-ledninger)

Lødingen kommune utfører arbeid på vann- og avløpsledninger på en slik måte at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Veier i anleggsområdene vil likevel ofte være stengt. 

Noen ganger må veier stenges helt eller delvis pga. arbeid på eller nær veien. 

Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer uforutsette hendelser som for eksempel ukjente forhold i grunnen. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Stengt vann

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.

Hva skal du gjøre hvis vannet er stengt?

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte 

  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana

  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken

  • Det er lurt å vente med vask av lyse klær hvis vannet er brunt

Ferdigmelding av arbeid på vann-/avløpsanlegg (PDF, 858 kB)