Avløpshåndtering

De kommunale avløpsanleggene i Lødingen består av mange km avløpsledninger, og diverse pumpestasjoner.

Alle kommunale avløpsanlegg skal transportere og behandle avløpsvannet på en måte som medfører:

  • Hygieniske betryggende forhold
  • Minst mulig skadelige utslipp til elver, bekker, vann og sjø
  • Minst mulig konflikter i forhold til andre brukerinteresser
  • Størst mulig fleksibilitet til framtidige utbyggingsplaner og miljøkrav

Henvendelser

Ved feil på kommunal vannforsyning når noe haster - se kontaktinformasjon.

Andre henvendelser sendes postmottak@lodingen.kommune.no

Kontaktinfo

Vakt vann/avløp
Telefon 48 17 62 50

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00  (stengt fra 11:30-12:00)

Åpningstider resepsjon 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30  (stengt fra 11:30-12:00)
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45