Vannforsyning

Formål med tjenesten

Å sørge for at innbyggerne og virksomheter i Lødingen kommune har tilfredsstillende løsninger for vannforsyningen.

Målgruppe

Alle abonnenter som er tilknyttet distribusjonsnett for kommunalt vann.

Tjenestens innhold

Å tilfredsstille brukerkrav fra abonnenter ved at det leveres nok, godt og hygienisk betryggende drikkevann fra de kommunale vannverkene.

Informasjon om vannforsyning i Lødingen kommune

De kommunale vannverkene i Lødingen består av 5 vannverk:
Lødingen, Rinøy, Vestre Vestbygd, Offersøy, Vågehamn.

Vannverkene leverer tilsammen vann til i overkant av 3 000 personer.

Henvendelser

Ved feil på kommunal vannforsyning når noe haster - se kontaktinformasjon.

Andre henvendelser sendes postmottak@lodingen.kommune.no

Vannanalyse

Forklaring drikkevannsparametre (PDF, 34 kB)

Analyse av drikkevann fra privat vannforsyning

Har du egen vannforsyning kan du få drikkevannet ditt analysert av et privat laboratorium. Flere av laboratoriene har nettbutikk. Flaskene blir sendt hjem til deg med posten og du sender flasker med vann i retur. 

Hva kan du forvente av oss

 • Å bli forsynt med trygt og godt drikkevann i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
 • På dagtid (kl. 07:00-20:00) skal avbrudd i vannforsyningen ikke overstige 6 timer.
 • Å bli varslet tre dager før planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider som fører til bortfall av vannet. Varsling skjer via kommunens hjemmeside og lokalpresse.
 • Å bli informert så snart som mulig ved vesentlige avvik fra kravene i drikkevannsforskriften.
 • Å bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan ha betydning for din vannforsyning.
 • Å få et vanntrykk ved kommunalt tilknytningspunkt på 3 - 9 bar.
 • At du ved direkte henvendelse til oss på våre internettsider, får nødvendig informasjon om virksomheten innenfor drikkevannsforsyning, kundeservice, prisforhold osv.

 

Dersom kommunen ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser:

 • At vi bringer vann i tanker/kanner til nærområdet, dersom vannavbruddet varer i mer enn 6 timer på dagtid (07:00-20:00). Dette vannet må normalt kokes dersom det brukes til mat/drikke.
 • At du får informasjon fra kommune/helsemyndigheter dersom vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.
 • At du får erstatning dersom brudd på kommunal vannledning medfører skader.
 • At du etter krav billighetserstatning få kr 250 dersom :
 • avbruddet i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer
 • den hygieniske vannkvaliteten er så dårlig at det må innføres kokepåbud
 • den bruksmessige kvaliteten er ekstraordinær dårlig. Dette gjelder likevel ikke konsekvenser av planlagte  drifts- og vedlikeholdstiltak, vannledningsbrudd eller brann.

Saksbehandlingstid

Ihh. Forvaltningloven §11 a

Lødingen kommune tar hånd om innmeldte forhold så raskt det er mulig, og i tråd med prioritet og innenfor økonomisk ramme.

Opplysning om klageadgang

Klageadgang oppstår kun når det fattes enkeltvedtak; jfr. Forvaltningsloven §28-29.

Hva vi forventer av deg

 • At du varsler oss så snart som mulig ved forstyrrelser / uregelmessigheter i vannforsyningen / avløpshåndteringen. Se under kontaktinformasjon.
 • At du leverer skriftlig krav på billighetserstatning innen 14 dager. Krav senere enn dette avvises.
 • At du retter deg etter vannings- og frosttappingsforbud.
 • At du snarest mulig utbedrer feil og mangler ved egen stikkledning, eget ledningsanlegg, og fellesledning.
 • At du leser av eventuell vannmåler og returnerer selvavlesningskortet innen fristen.
 • At du betaler regningen ved forfall.
 • At du ikke sløser med vann.

Kontaktinfo

Vakt vann/avløp
Telefon 48 17 62 50