Bor det en lærer i deg?

Fikk du ikke anledning til å stille fysisk da LæreriNord hadde fysisk møte?

Nå har du sjansen til å få med deg viktig informasjon om barnehage- og grunnskolelærerutdanningene.

Når: Torsdag 21. mars

Kl: 18.00-19.30

Hvor: På Teams

Hva får du?

  • God informasjon om barnehage- og grunnskolelærerutdanningene og videreutdanning
  • Informasjon fra kommunene
  • Informasjon om søknadsfrister
  • Mulighet til å stille spørsmål

 

Meld deg på her