Fagskolestudium «Grovfôrbasert husdyrproduksjon i Fjellandbruket», tilpasset det arktiske landbruket.

Da har vi gleden av å markedsføre oppstart av det første fagskoletilbudet innen landbruk i Nord-Norge. Studiet er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, Tana-, Senja-, Sortland og Mosjøen videregående skoler.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med vekt på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Hovedprosjekt

Utdanningen er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Arbeidsformer er: forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Sentralt står faglig erfaringsdeling mellom studentene.

Denne utdanningen går over 2 år, og gir 60 studiepoeng. Studiested er de nevnte skolestedene.

Oppstart er høsten 2024, og søknadsfrist er 15 april.

Nedenfor er lenke til studiet (Fagskolen Innlandet). 

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)