Feilmelding på gatelys

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til  
postmottak@lodingen.kommune.no

 

 

Husk å ta med vei adressen der det meldes om feil.

Avviksmeldinger samles opp for så og sendes kommunens leverandør for utbedring.
Det blir skjønnsmessig vurdert hvorvidt avvik må utbedres omgående.
Eksempler på slike avvik er: bortfall av hele strekk, gatebelysning ved skole/skolevei o.l.