Feilmelding på gatelys

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til  
postmottak@lodingen.kommune.no

 

 

Husk å ta med vei adressen der det meldes om feil.

Avviksmeldinger samles opp for så og sendes kommunens leverandør Nord-Norsk Elektro AS for utbedring.
Det blir skjønnsmessig vurdert hvorvidt avvik må utbedres omgående.
Eksempler på slike avvik er: bortfall av hele strekk, gatebelysning ved skole/skolevei o.l.