Kulturprisen gikk i år til Bjørn Hegstad

Bjørn har gjennom en årrekke jobbet med å formidle og ta vare på lokal historie. Han var også sentral da Lødingen Historielag blei etablert.

Årets prisvinner fikk et lokalt kunstverk som er laget av Walther Hansen, det ble også delt ut diplom og blomster av ordfører Hugo Jacobsen.

Lødingen kommune gratulerer med velfortjent pris!