Lødingen Ungdomsråd har vært aktive i mars

Torsdag 7. mars deltok Ungdomsrådet på den digitale konferansen UNGiD 2024 (Ung i Distrikts-Norge), arrangert av Distriktssenteret, et kompetansesenter for distriktsutvikling

Ordfører, kommunedirektør og Sektorleder Oppvekst og levekår hadde invitert Ungdomsrådet med vararepresentanter til Formannskapssalen hvor alle så konferansen sammen. Ordfører spanderte pizza og brus. 😊

Tirsdag 12. mars deltok leder for Ungdomsrådet, Vilje Slettbakk, og vararepresentant Benjamin Storm-Taraldsen på Kulturkonferansen i Narvik. Ungdomsrådene i regionen var spesielt inviterte til en konferanse hvor ungdommens medvirkning hadde spesielt fokus.

Yngve Nyheim

Her fikk de blant annet møte Narvikværingen Fritz Aanes, som opptrådte sammen med Erlend Elias som «Homsen og Bomsen».