ØNSKER DU ET POSITIVT PÅFYLL SOM FORELDER?

Høsten 2024 starter vi opp PAPPAGRUPPE i Lødingen.  

Våren 2025 holdes kurs for alle foreldre.

ØNSKER DU Å DELE HVERDAGSERFARINGER I GRUPPE MED ANDRE?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høsten 2024 starter vi opp PAPPAGRUPPE i Lødingen.  

Kurs: ICDP (International Child Development Programme) – 8 tema for godt samspill

Oppstart: 17. september

Varighet: hver tirsdag i 8 uker

Klokkeslett: 17.30-19.00

Målgruppe: alle fedre med barn i alderen 0-12 år

 

Våren 2025 holdes kurs for ALLE foreldre

Kurs: COS (Circle of Security) Trygghetssirkelen, trygg tilknytning

Oppstart: 04. februar 2025

Varighet: hver tirsdag i 8 uker

Klokkeslett: 17.30-19.00

Målgruppe: alle foreldre til barn i alderen 0-6 år (også gravide)

 

 

For påmelding, ta kontakt for kursholderne:

Anita Selstad (pedagogisk leder):
anita.selstad@laringsverkstedet.no

June Moelv (miljøterapaut oppvekst): 
june.moelv@lodingen.kommune.no
Tef: 90703239