Ønsker du veiledning av ressursteamet i Lødingen kommune?

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Alle medlemmer i ressursteamet har taushetsplikt.

Hvem kan kontakte ressursteamet:

Foreldre og større barn.

Har du som forelder en bekymring rundt ditt barn? Ønsker du/dere ett nytt syn på saken? Har du/dere behov for å få situasjonen rundt barnet koordinert? Ta kontakt.

Større barn er også velkommen til å ta kontakt med ressursteamet dersom de har utfordringer som de ønsker å få hjelp med.

Ressursteamets medlemmer:
Faste representanter er helsesøster og miljøterapeut for barn og unge. Representant fra skole eller barnehage vil også stille avhengig av hvor barnet befinner seg. Veiledningen vil være ledet av miljøterapeut som er koordinator for ressursteamet.

Oppbevaring av navn og opplysninger:
Det sendes ikke ut referat fra veiledningen. Etter skriftlig samtykke fra foreldrene, vil en oppsummering fra møtet legges i barnets mappe på skolen eller barnehagen.

Alle personopplysninger slettes innen ett år.

Arbeidsprosessen i veiledningen foregår som følgende:

  • Saken legges frem for ressursteamet av innmelder
  • Ressursteamet reflekterer over hvordan forstå barnets atferd eller situasjon
  • Refleksjon over hva som kan gjøres i saken
  • Lage en fremdriftsplan for å sikre ivaretakelse av barnet

Foreldre kan ha med seg egen støtteperson dersom de ønsker dette.

Landsdekkende tilbud til barn og unge som er pårørende:
https://ungeparorende.no/