Severinsen fortsetter som kommunedirektør

Ole Kristian Severinsen fortsetter i jobben som konstituert kommunedirektør i Lødingen kommune.

Det er klart etter at det i dag har vært avholdt møte mellom kommunens politiske ledelse og Severinsen. Lødingen kommune står ovenfor en rekke utfordringer, og det har vært viktig å sørge for stabilitet og forutsigbarhet i den situasjonen som kommunen står oppe i. 

Severinsen har vært konstituert kommunedirektør siden juni 2023, og vil fortsette i jobben inntil Lødingen kommune får på plass en ny fast kommunedirektør. Prosessen for å rekruttere ny kommunedirektør starter opp i løpet av mars, og det er en klar målsetning at den nye kommunedirektøren skal være på plass til ettersommeren.

Ordfører Hugo Bongard Jacobsen er meget godt fornøyd med dagens møte: «Ole Kristian har gjort en meget god jobb for kommunen i den tiden han har vært hos oss. At vi fikk til enighet og en felles forståelse av veien videre var viktig for oss. Vi trenger stabilitet og en trygg hånd til å styre kommunen fremover. De egenskapene har Ole Kristian. Han er godt likt blant de ansatte, og meldingen om at han fortsetter har blitt mottatt med glede»

Konstituert kommunedirektør Ole Kristian Severinsen er fornøyd med et konstruktivt møte med den politiske ledelsen. «Jeg er glad for å jobbe videre med gode kollegaer til det beste for Lødingen kommune, og håper at den positive utvikling skal fortsette»