Tilskuddsportalen

Lødingen kommune har denne tjenesten, gjelder både for lag/foreninger og kommunalt ansatte.

Søk på midler til ditt lag eller forening. Flere har søknadsfrist på høsten eller mars.

http://www.tilskuddsportalen.no/#/1197