Ungdommens kulturmønstring UKM

Takk til kjempeflinke, tøffe ungdommer som stilte opp på årets UKM arrangement i Lødingen 

Disse går videre til deltagelse i delfinale på Sortland 20. april- Lykke til!! 

En stor takk til de som støttet opp om og fikk gjennomført årets arrangement; frivillige, valgfaget Innsats for Andre, Ungdomsrådet, Lødingen Frivilligsentral og ikke minst publikum. 

Da satser vi på at noen frø er sådd og det blir enda større deltakelse til neste år