Digitale skjema

Hva er digitale skjema?

Digitale skjema er et enkelt og brukervennlig skjema på nett som stegvis tar bruker gjennom søknadsprosessen til en tjeneste som kommunen tilbyr. Lødingen kommune har opprettet et digitalt søknadssenter hvor alle digitale skjemaer samles. Søknadsenteret er tilgjengelig fra kommunens hjemmeside Nyttige linker -> Søknadssenter: https://www.lodingen.kommune.no/soknadssenter/.

Brukers fordeler med et digitalt skjema:

 • Tilgjengelig når som helst og fra hvor som helst;
 • Automatisk kontroll og veiledning om informasjon som fylles inn;
 • Autorisasjon på søkeren/utfyller av skjema (passord/ID-pålogging erstatter signering);
 • Egen brukerkonto "Min side" for alle søknader/skjemaer (sikker oppbevaring/lagring);
 • Muligheter for gjenbruk av skjema som mal til ett nytt skjema;
 • Levering direkte til saksbehandlingssystem og rett til sak.

Kommunens fordeler med et digitalt skjema:

 • Færre henvendelser på telefon og e-post;
 • Enklere og raskere saksbehandling med direkte avlevering til fagsystem;
 • Bedre samhandling med brukere/kunder;
 • Mer fornøyde og lojale brukere som får løst oppgavene sine på en enkel måte;
 • Rutineoppgaver som løses automatisk;
 • Får mer effektiv hverdag (Eks.: uten brevåpning, registrering, skanning);
 • Sparer kostnader (Eks. arbeidstid, tekniske utgifter);
 • Får kvalitet på søknader.

Hva skjer videre når søknaden er sendt:

 • Utsendelse bekreftes med ref. nummer (vises bare på skjermen) og kopi av søknaden lagres på brukerkonto til søkeren i søknadssenter;
 • Søknaden formidles automatisk videre gjennom avleveringskanaler som er tilknyttet søknaden:
  • e-post,
  • saksbehandlingssystem,
  • fagsystemer.

OBS! Ved feil kan administrator finne tilbake til innsendte skjemaer i administrererens verktøyet, rettet feil og sender skjema videre.

 • I saksbehandlingssystemet fordeles søknader automatisk/manuelt på riktig sak til riktig saksbehandler.
 • Søknaden er klar til behandling.

Hvordan fylle ut og sende inn digitalt skjema? (PDF, 192 kB)

Hvorfor bruke "Min side"? (PDF, 82 kB)

Min side - oversikt (PDF, 99 kB)