Feiertjeneste

I Lødingen kommune er det registrert ca. 900 skorsteiner fordelt på eneboliger. Feiing og tilsyn av fyringsanlegg blir utført etter behov. Det vil si at feieren registrerer mengden sot, og om det er blanksot i skorstein. Feieren kommer tilbake etter 1-4 år avhengig av hvor mye sot som ble funnet.

Forskrift feiing og tilsyn fyringsanlegg (PDF, 209 kB)

Feiing

Lødingen kommune har 0,5 årsverk i feiertjenesten. Tjenesten utføres etter årlig feieplanen.

Feierbesøket
Du vil finne en lapp på døra som sier når feieren kommer. Eier av boligen skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til pipen på taket. Det betyr at stigen må settes opp langs husveggen og takstige må være på taket. Piper som er høyere enn 1,2 m må i tillegg ha feiebru.

Dersom det ikke er klargjort for feiing, vil feiing ikke bli utført. Ny feiing kan ikke påregnes før neste runde dersom det ikke blir gjort ny avtale mens feieren er i området. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig.

Tilsyn
I tillegg til feiing vil feier inspisere pipa for å se om den er i god stand. Dersom det blir funnet avvik og anmerkninger, vil dette bli meddelt eier snarest. Det kan komme pålegg om utbedring. Feier ser også på brannsikkerheten i boligen. Dette omfatter blant annet antall og plassering av røykvarslere, samt sjekk av slokkemiddel og rømningsveier.

Husk at dersom du er ufaglært og selv ønsker å mure, sette inn ovn eller liknende, skal kommunen ha beskjed og feieren kan utstede kontrollerklæring av nyinnstallasjon (betalingstjeneste). Dersom fagfolk som kan dokumentere sine kvalifikasjoner gjør jobben, er det ikke nødvendig med kontroll fra feieren.

Ditt ansvar - før feieren kommer

  • Stige opp til taket
  • Takstige
  • Tilgang til røykkanal og sotluke

 

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00  (stengt fra 11:30-12:00)

Åpningstider resepsjon 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30  (stengt fra 11:30-12:00)
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45