Ledige tomter

Lødingen kommune kan tilby flotte boligtomter til gunstige priser. Boligtomtene ligger i regulerte boligfelt sentralt i forhold til både skole, barnehager, idrettshall og butikker.

Boligtomtene eies av Opplysningsvesenets fond.

Lødingen kommune tilbyr alle privte personer som starter bygging av bolighus i regulert boligområde i Lødingen tettsted inntil videre, gratis gebyrer for byggesak og oppmåling.

Lødingen kommune krever ikke refusjon av de kostnader som er nedlagt i vei, vann og avløp frem til tomtegrensen.

Lødingen gir et stimuleringstilskudd på kr 15.000, 00 pr nybygg til deg som vil bygge i regulert boligfelt i Lødingen.

Tilbudet gjelder når det er fattet vedtak om byggetillatelse

Ledige tomter finnes på følgende steder:

Nygårdsfjellet
Her finnes kommunens sist utlagte boligtomter. Tomtene ligger høyt og er nordvendte med flott utsikt over Tjeldsundet. Boligfeltet består av  tomter med størrelse fra ca. 600 -1000m. 

Fenes I
Her er det tomter med areal på ca. 700 – 1000 m2. Her finnes lekeplasser, ballbinge og friområder. 

Fenes II
Boligfeltet har 13 ledige tomter med areal på ca. 700 – 1000 m2. Boligfeltet ligger østvendt og de fleste tomtene har flott utsikt.

Kallvollen
I boligfeltet er det tomter med areal på ca. 800 – 1000 m2.  Tomtene ligger østvendt med god utsikt utover Vestfjorden. 

 

Ledige tomter finner du i kommunekart.

Velg kartlag oppe til venstre, og velg Ledige tomter i menyen til høyre.

Tomtene er hentet direkte fra reguleringsplan og trenger justering mot gjeldende situasjon ved utbygging.

 

Informasjon om hvordan starte bygging, rivning eller endring