Ledige tomter

Lødingen kommune kan tilby flotte boligtomter til gunstige priser. Boligtomtene ligger i regulerte boligfelt sentralt i forhold til både skole, barnehager, idrettshall og butikker.

Boligtomtene er festetomter og eies av Opplysningsvesenes Fond.

Lødingen kommune tilbyr alle privte personer som starter bygging av bolighus i regulert boligområde i Lødingen tettsted inntil videre, gratis gebyrer for byggesak og oppmåling.

Lødingen kommune krever ikke refusjon av de kostnader som er nedlagt i vei, vann og avløp frem til tomtegrensen.

Lødingen gir et stimuleringstilskudd på kr 15.000, 00 pr nybygg til deg som vil bygge i regulert boligfelt i Lødingen.

Tilbudet gjelder når det er fattet vedtak om byggetillatelse

Ledige tomter finnes på følgende steder:

Nygårdsfjellet
Her finnes kommunens sist utlagte boligtomter. Tomtene ligger høyt og er nordvendte med flott utsikt over Tjeldsundet. Boligfeltet består av  tomter med størrelse fra ca. 600 -1000m. 

Kart over ledige tomter på Nygårdsfjellet (PDF, 342 kB)

Fenes I
Her er det tomter med areal på ca. 700 – 1000 m2. Her finnes lekeplasser, ballbinge og friområder. 

Kart over ledige tomter på Fenes 1 (PDF, 164 kB)

Fenes II
Boligfeltet har 13 ledige tomter med areal på ca. 700 – 1000 m2. Boligfeltet ligger østvendt og de fleste tomtene har flott utsikt.

Kart over ledig tomter på Fenes 2 (PDF, 216 kB)

Kallvollen
I boligfeltet er det tomter med areal på ca. 800 – 1000 m2.  Tomtene ligger østvendt med god utsikt utover Vestfjorden. 

Kart over ledige tomter på Kalvollen (PDF, 196 kB)

Hatten
Her er det ledige tomter med areal på ca. 1400 m2.  Tomtene ligger østvendt med flott utsikt. Kort vei til butikk og sentrum. 

Kart over ledige tomter i Hatten (PDF, 102 kB)

Informasjon om hvordan starte bygging, rivning eller endring

Kontaktinfo

Lars-Ole Sivertsen
Avdelingsingeniør Bygg og Oppmåling
E-post
Mobil 902 35 735