Avlastningstjenesten for funksjonshemmede - avlastningsbolig/avlastningshjem

Tilbud om avlastning til familier med funksjonshemmede barn og unge voksne.
 

 

Avlastningstjenesten gir tilbud om avlastning til familier med fysisk og/eller psykisk funksjonshemmede barn og unge voksne. Det er mulig å få avlastning i avlastningsbolig og hos avlastningsfamilier. I tillegg gis det også ferieavlastning.