Miljøtjenesten

Miljøarbeid er hjelp til selvhjelp. Det kan være å komme i gang med daglige gjøremål og /eller få støtte til nye utfordringer.

Innholdet i tjenesten gis etter individuelle behov og avtales spesielt. Det skal være et klart mål med tjenesten som utarbeides i samarbeid med deg.

Tjenesten blir bare gitt når du selv er til stede. Det forventes at du deltar aktivt i miljøarbeidet. 

Kontaktinfo

Randi Normann
Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten
E-post
Mobil 934 20 806
Klokkejordet bofellesskap
avd. Miljøarbeidertjenesten
Telefon 76 98 66 33
Furuvegen bofellesskap
avd. Miljøarbeidertjenesten
Telefon 76 93 23 26