Miljøtjenesten

Miljøarbeid er hjelp til selvhjelp. Det kan være å komme i gang med daglige gjøremål og /eller få støtte til nye utfordringer.

Innholdet i tjenesten gis etter individuelle behov og avtales spesielt. Det skal være et klart mål med tjenesten som utarbeides i samarbeid med deg.

Tjenesten blir bare gitt når du selv er til stede. Det forventes at du deltar aktivt i miljøarbeidet. 

Kontaktinfo

Klokkejordet bofellesskap
avd. Miljøtjenesten
Telefon 76 98 66 33
Furuvegen bofellesskap
avd. Miljøtjenesten
Telefon 76 93 23 26
Sonja Jeremiassen
Avd.leder miljøtjenesten
E-post
Mobil 48 03 20 92
Kai Morten Kolberg
Kommunalsjef
E-post
Mobil 45 41 81 79