Støttekontakt

En støttekontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. ​​​​​​Støttekontakten kan bli med deg å gå tur, kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov.

Formålet med en støttekontakt er at du som søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre.

Ordningen med støttekontakt administreres enten gjennom Vesterålen Barnevern, eller gjennom hjemmetjenesten i Lødingen kommune ved Sonja Jeremiassen. E-post: sonja.jeremiassen@lodingen.kommune.no eller telefon 480 32 092
Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.
 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som sliter med sosial isolering, og har vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme seg ut.
 

Kontaktinfo

Sonja Jeremiassen
Avd.leder miljøtjenesten
E-post
Mobil 48 03 20 92