Den kulturelle spaserstokken

Lødingen kommune får hvert år et tilskudd for å bruke på kulturformidling til eldre. Beløpet for bruk i 2018 er kr 27.375.

Pensjonister i Lødingen har anledning til å delta på en rekke arrangementer og kurs gratis. Det legges også arrangementer til våre eldre på institusjonene.

Se etter plakater med invitasjon til den kulturelle spaserstokken på vår hjemmeside, Rådhuset,  biblioteket og andre steder der plakater henges. 

  • Alle kommuner mottar et grunnbeløp på kr 15.000. 
  • 75% av beløpet etter at grunnbeløp er trukket fra, fordeles kommunene basert på antall personer over 67 år i kommunen. Dette beløpet er samlet kr. 1 005 000 for 2017.
  • Resterende beløp, kr 335 00 er søknadsbasert.  

Merk at alle, også foreninger og privatpersoner, kan søke på den søknadsbaserte delen. Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken. Vi ber om at det i søknaden legges vekt på samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Mer info på Nordland Fylkeskommune.

 

Kontaktinfo

Anita Marthinussen
Kulturkoordinator/Leder Fellestjenesten
E-post
Telefon 76 98 66 20
Mobil 969 96 001