Den kulturelle spaserstokken

Lødingen kommune får hvert år et tilskudd for å bruke på kulturformidling til eldre.

Pensjonister i Lødingen har anledning til å delta på en rekke arrangementer og kurs gratis. Det legges også arrangementer til våre eldre på institusjonene.

Se etter plakater med invitasjon til den kulturelle spaserstokken på vår hjemmeside, Rådhuset,  biblioteket og andre steder der plakater henges. 

  • Tilskuddsordningen Den kulturelle spaserstokken ble i 2018 lagt om, slik at hele beløpet fordeles direkte til kommunene i Nordland. 

    Tilskuddet fordeles gjennom en fordelingsnøkkel. Alle kommunene får kr 20.000 og i tillegg en sum som beregnes ut fra antall innbyggere over 67 år i kommunen. Man kan ikke lenger søke om midler i regi av Den kulturelle spaserstokken hos fylkeskommunen, men vi oppfordrer artister og kunstnere til å ta direkte kontakt med kommunene.