Taksering/oppmåling av bygninger

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT I LØDINGEN KOMMUNE – TAKSERING/OPPMÅLING AV BYGNINGER


Bakgrunn/vedtak

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer og «verk og bruk» fra 2018, og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2019.
Eiendomsskatt er den eneste skatteform som kommunen selv har styring med og der skatten i sin helhet går til kommunen.

Taksering av næringseiendommer og «verk og bruk»

Skatten innføres på tradisjonelle næringseiendommer samt på verk og bruk. Verk og bruk er næringseiendommer hvor det foregår en form for produksjon, og hvor det i 2018 kan være aktuelt å medta produksjonsutstyr i eiendomsskattetaksten.
 

Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer

Alle boliger og fritidsboliger (hytter) er befart og taksert. Alle bygninger vil også bli fotografert, og bildene vil bli arkivert som en del av dokumentasjonen.

Under besiktigelsen er forhold som standard, vedlikehold og beliggenhet registrert og dokumentert.

 

Kvalitetssikring av faktaopplysninger.

Etter at vi har lagt inn data for alle eiendommer enten fra vårt bygningsarkiv eller basert på oppmåling, tar vi sikte på å sende ut denne informasjon til eier som bes kontrollere om opplysningene er korrekte.

Takstvedtak

Basert på besiktigelse og takstforslag som sammenholdes med faktaopplysningene om eiendommen vil så kommunestyrets oppnevnte takstnemnd vedta en takst.

Kontaktinfo

Lødingen Kommune
Postmottak
E-post
Telefon 76 98 66 00
Eiendomsskatt
E-post
Telefon 76 98 66 12

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00  (stengt fra 11:30-12:00)

Åpningstider resepsjon 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30  (stengt fra 11:30-12:00)
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45