Taksering/oppmåling av bygninger

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT I LØDINGEN KOMMUNE – TAKSERING/OPPMÅLING AV BYGNINGER


Bakgrunn/vedtak

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer og «verk og bruk» fra 2018, og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2019.
Eiendomsskatt er den eneste skatteform som kommunen selv har styring med og der skatten i sin helhet går til kommunen.

Taksering av næringseiendommer og «verk og bruk»

Skatten innføres på tradisjonelle næringseiendommer samt på verk og bruk. Verk og bruk er næringseiendommer hvor det foregår en form for produksjon, og hvor det i 2018 kan være aktuelt å medta produksjonsutstyr i eiendomsskattetaksten.
Kommunen har engasjert takstmann Oddbjørn Klaussen for å befare og komme med takstforslag for næringseiendommer og verk og bruk – unntatt oppdrettsanlegg, teleanlegg og kraftlinjer. Klaussen vil ta kontakt med eierne for å avtale tidspunkt for taksering. Alle eiendommer skal befares og mange eiendommer må oppmåles som følge av at kommunen ikke har oppdatert data om alle eiendommer.

Taksering vil bli utført i løpet av vinteren. I mai/juni i år vil skatteseddel som inneholder takst, bli sendt eierne av næringseiendommer og verk og bruk.

Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer

Alle boliger og fritidsboliger (hytter) skal befares og takseres. Kommunen har engasjert Tone Kristensen for å befare og komme med takstforslag for disse eiendommer. Hun vil legitimere seg ved forespørsel. Det er kun utvendig besiktigelse og oppmåling som skal foretas. Det skal med andre ord ikke foretas innvendig besiktigelse. Alle bygninger vil også bli fotografert, og bildene vil bli arkivert som en del av dokumentasjonen.

Besiktigelsen vil starte opp i slutten av februar.

Under besiktigelsen skal forhold som standard, vedlikehold og beliggenhet registreres og dokumenteres.

Din deltagelse i besiktigelsen

Som eier er det ikke nødvendig at du deltar på besiktigelsen, men dersom du ønsker å delta må du gi beskjed til Lødingen kommune helst skriftlig på mail til Eiendomsskatt . På grunn av at vi skal besiktige mange eiendommer, vil vi kun oppgi et omtrentlig tidspunkt for besiktigelsen av de eiendommer der eier vil være tilstede. Dersom det er konkrete forhold du ønsker skal vurderes når eiendommen befares, kan du sende mail om dette til Eiendomsskatt eller brev til Lødingen kommune v/eiendomsskattekontoret der du beskriver dette og oppgir adresse og/eller gårds- og bruksnummer på eiendommen.

Tidlig i 2019 vil skatteseddel med takst for boliger for fritidsboliger bli sendt til eierne. Skatteseddelen inneholder nærmere informasjon om hvordan takstene er framkommet.

Kvalitetssikring av faktaopplysninger.

Etter at vi har lagt inn data for alle eiendommer enten fra vårt bygningsarkiv eller basert på oppmåling, tar vi sikte på å sende ut denne informasjon til eier som bes kontrollere om opplysningene er korrekte.

Takstvedtak

Basert på besiktigelse og takstforslag som sammenholdes med faktaopplysningene om eiendommen vil så kommunestyrets oppnevnte takstnemnd vedta en takst.

Kontaktinfo

Lødingen Kommune
Postmottak
E-post
Telefon 76 98 66 00
Eiendomsskatt
E-post
Telefon 76 98 66 12

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00

Åpningstider servicetorget 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45